KISWAHILI & OTHER LANGUAGES DPT

  

IDARA YA KISWAHILI NA LUGHA NYINGINE
Idara hii inahusisha masomo matatu yaani Kiswahili, Kijerumani na kifaransa. Ina jumla ya walimu kumi na watatu ambao ni:
Bi. A. Wafula -Mkuu wa idara
Bw.E.Emukule – Mkuu wa somo la Kiswahili
Bw. D. Juma
Bi. E. Wanjala
Bi. C. Asanda
Bi. A. Kutondo
Bw. M. Wakoli
Bw. A. Wafula

Bw.A.Anderson

 

Idara hii ni nguzo muhimu sana katika shule na kwa muda mrefu, walimu wanafunzi wamefanya
vyema katika mitihani ya kitaifa. Ndoto hii imeweza kutumia kupitia kwa vipindi vya maktaba, mijadala, na matumiziya teknologiaya kisasa. Ni matumaini ya walimu kwamba masomo haya
yatazidi kuimarika.

EXAMINATION DPT

Examination department is in-charge of co-ordination of internal evaluation program of student academic performance. The following activities are …

read more

Home

 

 

 

 

 

 

HistoryFriends School Kamusinga, an academic and extra-curricular activities giant in Kenya, owes its consistent …

read more